Албан хаагчдын танилцуулга

2022-06-17Хот байгуулалтын кадастр, зураг төсөл, магадлалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
2022-06-17Ахлах нягтлан бодогч
2022-06-17үйлчлэгч
2022-06-17Жижүүр, жолооч
2022-06-17Барилга, автозам, замын байгууламж хариуцсан мэргэжилтэн
2022-06-17Барилгын материал, үйлдвэрлэл, лабораторийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
2022-06-17Инженерийн байгууламж хариуцсан мэргэжилтэн
2022-06-17Барилгын хяналтын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
2022-06-17Суурь судалгаа мониторингийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
2022-06-17Кадастрын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
2022-06-17Геодези, зураг зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
2022-06-17Татвар, төлбөр, үнэлгээ фотомониторинг хариуцсан мэргэжилтэн
2022-06-17Гөзар зохион байгуулалт, төлөвлөлт, газар өмчлөл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
2022-06-17Мэдээллийн сан техник програм хангамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
2022-06-17Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч, нярав
2022-06-17Захиргаа, хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
2022-06-17Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн дарга
2022-06-17ГУХ-ийн дарга
2022-06-17Газрын дарга
Санал асуулга

Манай газраас үйлчилгээ авснаар таны сэтгэл ханамж хир байна?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР