Өргөдөл Гомдлын шийдвэрлэлт

2019-04-011-р улиралын ирсэн бичгийн шийдвэрлэлт
2018-12-25Ирсэн бичиг
2018-12-25Өргөдөл
2017-09-22ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 3-Р УЛИРЛЫН ТАЙЛАН
2017-06-16ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2-Р УЛИРЛЫН ТАЙЛАН
2017-03-28ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 1-Р УЛИРЛЫН ТАЙЛАН
2016-04-121САР
Санал асуулга

Манай газраас үйлчилгээ авснаар таны сэтгэл ханамж хир байна?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР