Мэдээ

2020-10-27Дуудлага худалдаа
2020-09-10Дуудлага худалдаа А371
2020-09-04Дуудлага худалдаа А/363
2020-04-16Дуудлага худалдаа явуулах тухай
2020-04-07Комисс ажиллалаа
2020-04-07Дуудлага худалдаа зарлагдлаа
2020-03-23Коронавирус гэж юу вэ
2020-03-12Газрын даамлуудын сургалт зохион байгуулагдлаа
2020-03-12Аймгийн ИТХ-д тайлангаа танилцууллаа
2020-03-122020 онд иргэн, хуулийн этгээдэд эзэмшүүлэх газрын хэмжээ байршил зориулалт
2020-03-10Газар зохион байгуулалтын чиглэлээр
2020-03-09Иргэн, АААНБ-ын анхааралд
2020-02-042020 онд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил зориулалт
2020-02-04ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БИЧМЭЛ ТАЙЛАН
2020-02-04ГАЗАР ӨМЧЛӨЛИЙН БИЧМЭЛ ТАЙЛАН
2019-10-24Өмчлөл
2019-10-18 хилийн цэсийг тодотгох ажлыг гүйцэтгэлээ
2019-07-05Барилга, хот байгуулалтын яам үзүүлж байна /БХБЯ-2019/
2019-06-18Сайхан монгол телевизтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулан байгууллагын үйл ажиллагааны мэдээллийг иргэдэд цаг алдалгүй тогтмол хүргэж байна.
2019-06-18Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг гэж юу вэ
Санал асуулга

Манай газраас үйлчилгээ авснаар таны сэтгэл ханамж хир байна?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР