Мэдээ

2019-03-12Сумын газрын даамлуудад сургалт зохион байгууллаа.
2019-03-07Сумын даамлуудын 2019 гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг батламжиллаа.
2019-02-26
2019-02-1802.18-02.22-ны төлөвлөгөө
2019-02-182019 оны үр дүнгийн гэрээг байгууллаа.
2019-02-18Барилгын хөгжлийн төвийн захирал Ц.АМАРСАНАА аймгуудын ГХБХБГ-ын дарга нартай 2018 онд байгуулсан үр дүнгийн гэрээгээ дүгнэж, 2019 онд хамтран ажиллах гэрээнд гарын үсэг зурлаа. 2
2019-02-02Газар эзэмших, ашиглах гэрээгээ шинэчилж авна уу
2019-02-01Гурванбулаг сумын газар нутгийн нэрийн зураг
2019-02-01Баяннуур сумын газар нутгийн нэрийн зураг
2019-02-01Газар эзэмших, өмчлөх тухай хүсэлт гаргах түүнийг хянан шийдвэрлэх дараалал
2019-02-01Газрын үнэлгээний тойрог, зэрэглэл (бүс), суурь үнэлгээ, газрын төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай
2019-01-24 Төлөвлөгөөний дагуу техник хяналтыг хэрэгжүүлж байна.
2019-01-19
2019-01-14БХТөвөөс зохион байгуулсан уулзалт хэлэлцүүлэгт оролцлоо.
2019-01-10Сумдад хяналт шалгалтыг хэрэгжүүллээ.
2019-01-0701.07-01.11-ны төлөвлөгөө
2019-01-02Манай аймаг X2 , X6 гэсэн хэсэгт орох ба энэ нь бэлчээр, хадлан , тариалангийн газарт тооцогдох 1 га газрын суурь үнэлгээ юм.
2018-12-25Булган сумын газрын бүсчлэлийн зураг
2018-11-06Шилдэг даамал
2018-10-22Хувийн хэрэг татаж авах
Санал асуулга

Манай газраас үйлчилгээ авснаар таны сэтгэл ханамж хир байна?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР