“Хариуцлагатай газрын харилцаа” аян

2024-04-15

ГЗБГЗЗЕГ-ын даргын 2024 оны А/88 дугаар тушаалаар батлагдсан “Хариуцлагатай газрын харилцаа” аян мөн 01 дүгээр албан даалгавар, Газрын харилцааны 70 жилийн бүтээлч ажлын хүрээнд аймгийн Засаг даргын Хууль эрх зүйн багийнхантай хамтран Сэлэнгэ, Хангал, Хялганат тосгонд “Газрын харилцаа-Цахим шилжилт” болон тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний мэдээллийг хэрхэн харах талаар мэдээлэл, зөвлөмж өгч ажиллаа.

Санал асуулга

Манай газраас үйлчилгээ авснаар таны сэтгэл ханамж хир байна?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР