Газрын удирдлагын чиглэлээр хэрэгжүүлсэн ажил

2018-02-22

  Сумдын Засаг дарга нарт газрын харилцааны чиглэлээр өмнөх оны хийгдсэн ажлын үр дүнг танилцуулж, цаашид авах арга хэмжээний талаар зөвлөмж өгч, холбогдох шаардлагатай мэдээлэл болон гарын авлагыг CD-нд хувилан хүргүүллээ.   

Санал асуулга

Манай газраас үйлчилгээ авснаар таны сэтгэл ханамж хир байна?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР