"Ногоон алт "төсөл хөтөлй хамтран

2016-12-10

Швейцарын хөгжлийн агентлаг бөртэ"Ногоон алт "төсөл хөтөлй хамтран гүйцэтгэж байгаа бэлчээрийн ургамлан бүрхэвчийг фотомониторингийн аргаар үнэлэлт дүгнэлт өгөх ажлын хүрээнд хийгдэж байгаа ажлаараа Булган аймгийн Газрын Харилцаа, Барилга Хот байгуулалтын газар 3-р байранд орж мөнгөн шагналаар шагнуулав.

Санал асуулга

Манай газраас үйлчилгээ авснаар таны сэтгэл ханамж хир байна?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР