2019-02-26

#ЛЭНД МЕНЕЖЕР ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН ВЕБ СИСТЕМИЙН СУРГАЛТ ЭХЭЛЛЭЭ.
Монгол улсын засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг ГЗБГЗЗГ-аас Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн Лэнд менежер програм хангамжийн веб системийг улсын хэмжээнд нэвтрүүлэхтэй холбогдуулан хойд бүсийн /Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Хөвсгөл, Булган/ аймгуудын ГХБХБГ-ын газрын холбогдох мэргэжилтнүүд, аймгийн төвийн болон зарим сумдын газрын даамлуудыг хамруулан Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн Лэнд менежер програм хангамжийн веб систем, Газрын татвар, төлбөрийн системийн сургалт Дархан-Уул аймгийн ГХБХБГ-т 2019-02-25-ны өдөр эхэллээ. Сургалт нийт 3 өдөр явагдах юм.

Санал асуулга

Манай газраас үйлчилгээ авснаар таны сэтгэл ханамж хир байна?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР