Газар тариалангийн бүртгэлийн мэдээ төлбөр ноогдуулалтын мэдээ

2014-05-28

Газар тариалангийн  бүртгэлийн мэдээ төлбөр ноогдуулалтын мэдээ

Аймгийн хэмжээнд  газар тариалангийн зориулалтаар эзэмшиж байгаа газар болон түүнд ноогдох газрын төлбөрийн хэмжээг  өнгөрөгч жилүүдтэй харьцуулбал:

2012 онд 91333,8 га газрыг   1560 иргэн аж ахуйн нэгж байгууллага  35,2 сая төгрөг

2013 онд 80902,3 га газрыг 1741 иргэн   аж ахуйн нэгж байгууллага  31,2 сая төгрөг

2014 онд 81467,5 га газрыг 1737 иргэн аж ахуйн нэгж байгууллага 31,4 сая төгрөг

2015 онд 92394 га газрыг 1863 иргэн аж ахуйн нэгж байгууллага 35,6 сая төгрөг

Газрын дуудлага худалдаагаар:

Газар тариалан, аялал жуулчлал, фермерийн зориулалтаар олгогдсон газрын хэмжээ төсөвт төвлөрүүлсэн хэмжээ:  

2013 онд  780 га 126,3сая төгрөг

2014 онд 824 га газрыг  92,5 сая төгрөг

2015 онд 1090 га газрыг 156,5 сая төгрөгөөр  нийт 375,3 сая төгрөгийг  төсөвт төвлөрүүлжээ.

Төсөл сонгон шалгаруулалтаар : Аймгйин  хэмжээнд иргэдийн амжиргааны түвшинг дээшлүүлэх ажлын байр бий болгох,  байгаль орчныг хамгаалах, жижиг дунд үйдвэрлэлийг дэмжих зорилгоор

2013 онд  орон сууц үйлдвэрлэл үйлчилгээний зориулалтаар 7,2 га газрыг

2014 онд  3000 га газрын Бугын аж ахуйн зориулалтаар  , барилгын материалын үйлдвэрлэлийн зориулалтаар 2 га газрыг Орхон сум 4-р баг Домын дэвсэгт , халуун усны зориулалтаар 0,01 га газрыг

2015 онд фермер үйлдвэрлэл үйлчилгээний зориулалтаар  7,7га  газрыг  тус тус олгосон байна. 

 

Санал асуулга

Манай газраас үйлчилгээ авснаар таны сэтгэл ханамж хир байна?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР