Газар зохион байгуулалтын чиглэлээр

2020-03-10

Газар зохион байгуулалтын мэдээллийн сангийн цахим системд сумын ИТХ-аар баталсан өмчлүүлж, эзэмшүүлэх газрын байршил хэмжээ, зориулалт, мөн газар хамгаалах арга хэмжээний нийт 2557 нэгж талбарын төлөвлөлтийг зураг болон ИТХ-ын тогтоолыг хавсралтын хамт орууллаа.

Санал асуулга

Манай газраас үйлчилгээ авснаар таны сэтгэл ханамж хир байна?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР