Аймгийн ИТХ-д тайлангаа танилцууллаа

2020-03-12

Аймгийн ИТХ-Ын тэргүүлэгчдэд 2019 оны газар зохион байгуулалтын тѳлѳвлѳгѳѳний хэрэгжилт, 2020 оны газар зохион байгуулалтын тѳлѳвлѳгѳѳний нэгтгэлийг танилцууллаа. (Сумдын ИТХ-ын тогтоолоор баталсан)

Санал асуулга

Манай газраас үйлчилгээ авснаар таны сэтгэл ханамж хир байна?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР