Комисс ажиллалаа

2020-04-07

          Монгол улсын Засгийн газрын 2018 оны 317 дугаар тогтоол аймгийн Засаг даргын 2019 оны 06 сарын 19-ний өдрийн А/333 дугаар захирамжийн дагуу Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын даргын 2020 оны 04 сарын 02-ны өдрийн А/18 тоот тушаалаар томилогдсон комиссын бүрэлдэхүүн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн барилгыг ашиглалтанд хүлээж авлаа.

Гүйцэтгэгч: “Их азар” ХХК

Зураг төсөл зохиогч: “Очиртааб” ХХК

Захиалагч: Булган аймгийн Засаг даргын тамгын газар

Төсөвт өртөг: Улсын төсвийн 896 391 321 төгрөг

Ажлын явц: 100%

Захиалагчийн хяналт: ГХБХБГ-ын БХБХ-н Ахлах мэргэжилтэн Б.Ганчулуун

Санал асуулга

Манай газраас үйлчилгээ авснаар таны сэтгэл ханамж хир байна?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР