7хоног

2019-07-022019.07.01-05ны төлөвлөгөө
2019-06-282019.06.24-28 ны төлөвлөгөөний хэрэгжилт
2019-06-142019.06.10-14 төлөвлөгөөний хэрэгжилт
2019-05-1005.13-05.17-ны ажлын төлөвлөгөө
2019-04-122019.04.08-04.12-ны төлөвлөгөөний хэрэгжилт
2019-04-1204.15-04.19ны ажлын төлөвлөгөө
2019-04-092019.04.08-12-ны төлөвлөгөө
2019-04-0204.01-05-ны ажлын төлөвлөгөө
2019-04-0103.25-03.29-ны төлөвлөгөөний хэрэгжилт
2019-03-2503.25-03.29-ны төлөвлөгөө
2019-03-2503.18-03.22 долоо хоногийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт
2019-03-0803.04-03.08-ны төлөвлөгөөний хэрэгжилт
2019-03-082019.03.11-15 ны ГХБХБГазрын ажлын төлөвлөгөө
2019-02-2502.25-03.01-ны төлөвлөгөө
2019-02-2202.18-02.22-ны төлөвлөгөөны хэрэгжилт
2019-02-192019.02.18-22 ны ГХБХБГазрын ажлын төлөвлөгөө
2019-02-1802.11-02.15ны ажлын төлөвлөгөөний биелэлт
2019-01-2801.28-02.01-ны төлөвлөгөө
2019-01-2501.21-25ны төлөвлөгөөний хэрэгжилт
2019-01-2101.21-01.25-ны төлөвлөгөө
Санал асуулга

Манай газраас үйлчилгээ авснаар таны сэтгэл ханамж хир байна?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР